logotyp
Login

Jak financovat nové www stránky školy

Kde získat peníze na provoz stránek pro školy?

Kde získat peníze na provoz stránek pro školy?

Je mnoho škol, které by měly rády nové www stránky, ale neodhodlají se k jejich realizaci. Proč? Část ředitelek a ředitelů je přesvědčena o tom, že na nový školní web nemají dostatek financí. Spousta věcí vázne na penězích a dotace pro školy jsou omezené. Šetří se kde se dá. Děti se učí ze starých učebnic, ačkoli na trhu jsou již novější. Všichni se snaží šetřit. Jenže šetření školu nespasí. Podívejte se na situaci z jiného úhlu pohledu. Buďte aktivní. Dáme Vám několik rad, jak získat peníze na provoz webových stránek školy. Ukážeme Vám způsoby, jak financovat www stránky. Vybrali jsme pro Vás několik příkladů z praxe, jak konkrétní školy získávají finance vlastní aktivitou.

Zde je několik účinných způsobů, jak pro školu vydělat nějaké peníze navíc:

1) Sponzoring – příspěvek na stránky od rodičů

1) Sponzoring – příspěvek na stránky od rodičů Dnešní rodiče si přejí mít stále aktuální informace o dění ve škole. Děti v určitých  věkových skupinách neradi o škole mluví a rodiče ocení možnost získávat informace ze školního webu. Dozvědí se více o svých dětech i o celé škole. Velmi důležitou součástí webu jsou i fotogalerie dětí, které chtějí rodiče vidět. Na provoz webových stránek můžete uspořádat dobrovolnou sbírku. Umístěte pokladničku na dosah rodičů a čekejte, kolik peněz vyberete. Možná se jich vybere víc, než je nutné na provoz www stránek. Mnozí rodiče si přejí se školou více komunikovat. Web je jeden z možných prostředků, jak komunikovat lépe a častěji. Podrobnější informace o sponzoringu škol a možnosti daňových úlev naleznete v článku „Jak sponzorovat školu.

Zde uvádíme jeden příklad, jak škola komunikuje s rodiči a vybízí je ke spolupráci:

Projekt kniha dětem

Vážení rodiče a přátelé školy,

v květnu 2012 byl ukončen projekt „KNIHA DĚTEM".

Těm, kteří se do tohoto užitečného projektu zapojili, mnohokrát děkujeme.

Do 26. 6. 2012 bylo zakoupeno 46 knih v celkové hodnotě 9 738 Kč.

Prosíme o dodání posledních kousků do školy.

Děkujeme.

2) Příspěvek místních podnikatelů a organizací

2) Příspěvek místních podnikatelů a organizací Mnohé firmy mají velké zisky a čas od času se rozhodnou podpořit dobrou věc. Pokud je škola aktivní a informuje rodiče pomocí www stránek o plánovaných akcích a společenských událostech pořádaných školou, rodiče dětí vlastnící firmy s velkým obratem rádi přispějí škole v podobě finančních příspěvků nebo sponzorských darů. Můžete získat například školní pomůcky pro žáky, čímž se ušetří ...

3) Pronájem školních prostor

3) Pronájem školních prostor V prostorách školy probíhá dopoledne výuka. V pozdějších odpoledních hodinách se ve škole zdržuje už jen družina, případně je školní interiér využíván k zájmovým kroužkům. Některé prostory školy zejí prázdnotou již odpoledne. Co se školou po vyučování? Pronajměte ji. Nejedna škola disponuje místnostmi, které se jinde nenajdou. Velké tělocvičny a sportovní hřiště, vybavené počítačové učebny, dílny k výuce technických prací, školní laboratoře i ...

4) Aktivity školy pořádané pro veřejnost

Jednorázové zábavní a kulturní akce

Jednorázové zábavní a kulturní akce Velmi oblíbené mezi mnoha školami je pořádání školních akcí, na než jsou zváni žáci, rodiče, ale i široká veřejnost. Škola dá vědět o svých plánovaných aktivitách pomocí sekce Aktuality na svých webových stránkách. Aktuality lze šířit i pomocí stránek obce, případně vyvěšením reklamních letáků (grafické zpracování letáků i tisk potřebného množství si můžete objednat u nás pomocí poptávkového formuláře nebo kalkulátoru tisku online).

Kurzy pořádané v prostorách školy

Kurzy pořádané v prostorách školy Pořádáním kurzů a zájmových kroužků ve školních  prostorách škola výrazně přispěje k tvůrčím a sportovním aktivitám jejich žáků. Zároveň získá finanční prostředky. Finance lze vybírat buď jednorázově na začátku školního roku, nebo za každou hodinu zvlášť. Kurzy lze pořádat pro žáky a studenty školy, ale i pro dospělé. Děti mohou být zvýhodněny levnějším zápisným, které získají např. na podkladě členství v různých sdruženích. Ostatní zaplatí plnou cenu. ...

5) Jazykový kurz pro předškolní děti, školáky i dospělé

5) Jazykový kurz pro předškolní děti, školáky i dospělé

Pořádejte jazykové kurzy pro předškoláky, školáky i dospělé. Schopnost domluvit se cizím jazykem, patří v dnešní době mezi jednu z klíčových oblastí vzdělání. Rodiče si uvědomují důležitost cizích jazyků již v útlém věku jejich dítěte. V mnoha školách je povinná výuka angličtiny již od první třídy. Rodiče vyhledávají jazykové školy a jazykové kroužky, které by seznámily děti s jazykem již v předškolním věku. Dítě získá základy cizího jazyka hravou formou, což je velmi prospěšné pro budoucí studium jazyků a snadnější zvládnutí povinného učiva.

Mnozí rodiče nejsou spokojeni se svou jazykovou vybaveností a rádi se přiučí v jazykových kurzech v prostorách školy. Ideální je skloubit více kurzů v jediný den i stejný čas, kdy mohou výuku jazyka navštěvovat dospělí, zatímco jejich dětí se učí základy angličtiny ve vedlejší třídě. Na stránky Scholastika, které zahrnují podporu vzdělání, můžete zúčastněným zadávat úkoly a zobrazovat učební materiály ve skryté sekci. Výuky jazyků se mohou ujmout učitelé vaší školy, pro něž tato možnost  představuje zajímavý přivýdělek, nebo je možné se dohodnout s lektorem, který bude do školy přicházet pouze ve sjednaný čas.

Vybráno z kurzů pro vaši inspiraci

ZŠ Praha – Kurz angličtiny

Cena za pololetí:            3. – 7. třídy:  2 480,-Kč / pololetí    

/kurz je celoroční, ale lze platit ve dvou splátkách/

Při platbě za celý školní rok:          3. – 7. třídy: 4 760,-Kč

Termín- 3. třída pondělí  13.30-15.00

4. a 5. třída středa 14.00-15.30

6 .a 7. třída  středa 15.00-16.30

6) Možnosti získání dalšího financování pro školu pomocí odpoledních kurzů a zájmových činností

6) Možnosti získání dalšího financování pro školu pomocí odpoledních kurzů a zájmových činností

Jestliže ve vaší obci působí různé spolky a organizace nabízející zájmové aktivity pro děti a dospělé, oslovte je stránkami Scholastika a nabídněte jim možnost pronájmu školních prostor. Stránky Scholastika jsou dotované www stránky pro školy a školky, zaměřené na podporu vzdělání. Scholastika se může stát webem vaší školy, vyzkoušejte si zdarma a nezávazně naše demo. Mnoho nadšenců, kteří by rádi měli svůj vlastní klub a rozšířili svoji zájmovou činnost přizváním nových členů, marně hledá vhodné prostory pro klubové činnosti. Komerční pronájmy jsou drahé a v případě, že zájemci hledají prostory, které využijí pouze několik hodin týdně, výše nájmu je odradí již na začátku.

Velké školní prostory naopak leží po vyučování ladem. Vyjděte vstříc všem, kteří přicházejí s dobrým úmyslem. Žáci školy získají možnost navštěvovat mnoho zájmových aktivit, což nasměruje jejich schopnosti a vlohy správným směrem, nebudou se potloukat  po ulicích bez dozoru a myslet na lumpárny. A škola vydělá. Pronájmem školních prostor se velmi zvedne i prestiž školy. Rodiče raději vybírají pro své žáky školu, která je aktivní a nezabývá se jen výukou, ale stará se o své žáky i po skončení povinného vyučování. Prestiž přinese vaší škole obdiv a mnoho sponzorů, kteří ocení vaši snahu a sáhnou na své úspory, s úmyslem podpořit školu dotacemi. Být aktivní se vyplatí. Stránky Scholastika jsou stvořeny pro aktivní školy, kterým záleží na budoucnosti jejich žáků a snaží se vzdělání obohatit a zkvalitnit. Nemáte pro školu peníze? Vydělejte je s našimi tipy a stránkami Scholastika.

Ukázky kroužků - vybíráme z tipů, jak to dělají jinde: škola Praha

Kroužky a aktivity pro školní rok 2011/2012 - 2. pololetí

Upozorňujeme rodiče, že kroužky se otevírají v případě, že bude o daný kroužek dostatečný zájem (minimálně 10 zájemců).

Cena kroužku je 50 Kč za hodinu, zdravotnický kroužek stojí 40 Kč. Cizí žáci platí o 10 Kč na hodinu více.

Upozornění : škola nenese odpovědnost za případné úrazy, které se stanou v době, kdy žáci čekají v prostorách školy na kroužek či na výuku v ZUŠ.

Srteet dance - Rozvoj pohybových dovedností zaměřených na taneční projev – street dance. Určeno pro 1. stupeň., cena za hodinu 50,-. Termín- Pondělí 15:30 - 17:00

Kroužek modulové železnice - Železniční modelářský kroužek, kde si jeho členové během roku vytváří části kolejiště v měřítku H0. Kroužek nabízí i účast na případných dalších výstavách zaměřených na železniční modelářství. Z vytvořených modulů je jednou ročně uspořádána veřejná výstava.

Kroužek probíhá, jsou volná ještě 2 místa.

Cena 280,- Kč/měsíc, Termín- Pondělí 1x za 14 dní

Zpěv a tanec - Pěvecko-taneční kroužek pro první a druhý ročník -kroužek zaměřený na zpěv písní a tanec. Určeno pro žáky 1. stupně. Cena- 50,-

Termín- středa od 13.30 hod

7) Pronájem učebny školy na schůze bytových družstev a schůze společenství vlastníků domů.

7) Pronájem učebny školy na schůze bytových družstev a schůze společenství vlastníků domů.

Nabídněte bytovým družstvům a společenství vlastníků možnost scházet se v prostorách školy. Při větším počtu lidí v domě je někdy obtížné najít vhodné prostory, které nebudou stísněné. Účastníci členské schůze hledají prostory v blízkosti jejich bydliště. Pronájem komerčních prostor restaurací či kaváren je finančně nákladný, schůze je často krátká a nikdo ze zúčastněných nechce platit zbytečně.

Školní třída nabízí zázemí pro krátkou i delší schůzi. Je zde klid k vyřešení různých záležitostí, přednášející může využít i tabule, případně projektoru, který bývá součástí nových učeben. Jestliže se členské schůze účastní velké množství osob, potřebné zázemí mohou nabídnout prostory školní jídelny. Mnoho bytů přechází do soukromého vlastnictví. Při velkém počtu domů v okolí, jestliže se škola nachází na zalidněném  sídlišti můžete tuto cestou vydělat mnohem více peněz, než je třeba na roční provoz školních stránek.

Příklady pronájmů z praxe - jak se to řeší jinde:

- členská schůze Bytového družstva VÁNEK v jídelně Základní školy Libčická

- členská schůze Bytového družstva Zahrada , která se bude konat 21. 6. 2012 od 1830 hod. v jídelně nové Základní školy U Zámecké zdi

 

8) Družina za školou

8) Družina za školou

Na některých  školách pořádá družina víkendová setkání žáků, pedagogů a rodičů. Jedná se o drobnou kulturní akci, za níž může škola vybírat  symbolické příspěvky rodičů. Družina koná setkání často v duchu výtvarných a řemeslných dílen. Lze však zajistit pro žáky také pohybový program nebo nějakou zajímavou přednášku.

Družina může také organizovat poznávací zájezdy pro žáky školy a utržit nějaké finance pro školu navíc.

9) Hlídání předškolních dětí ve škole

9) Hlídání předškolních dětí ve škole

Rodiče, kteří mají kromě školáků ještě malé předškolní děti, ocení možnost hlídání mladších dětí ve školních prostorách. Výhodou pro rodiče je možnost vyzvednout všechny své děti ze školy zároveň. Rodič může své starší potomky zanechat v družině či kroužku a mladší dítě nemusí vodit všude s sebou, v případě, že si potřebuje nakoupit či zařídit pochůzky na úřadech.

Využijte stránky k prospěchu vaší školy

Využijte stránky k prospěchu vaší školy

Při objednání stránek Scholastika Vám poradíme ještě mnohem více, jak tyto stránky zužitkovat ve prospěch školy. Tvorbou www stránek se zabýváme již velmi dlouho, mezi naše ostatní činnosti  patří také efektivní reklama, grafické návrhy a tisky.

Myslíte si, že www stránky vás budou stát mnoho financí, které se vám nevrátí? Opak je pravdou. Buďte aktivní. I škola může s www stránkami vydělat.

 

Máte nějaké další tipy, jak získat finance na nové www stránky školy? Napište nám je, rádi je uveřejníme

*
*
*
*
 Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:
WEBOVÉ STRÁNKY PRO SVOBODNOU SPRÁVUBoleslavská 1905/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel. +420 246 033 276 - 7
E-mail: obchod@als.cz
Zastoupení - Středočeský kraj, Jihočeský Kraj, Jihomoravský kraj, Severní Čechy
Školní web, který splňuje:
- aktivní přístup
- přívětivost ovládání
- přístupnost webových stránek, responzivita
- cookies
- chytrý kalendář
- design podle Vašeho přání
- nízká cena
- omezení správy na vybrané sekce
- zaheslovaný přístup
- jazykové mutace
HOME weby, stránky pro školy, webové stránky pro zš, mš, web v ukrajinštině pro školy
Dotované www stránky pro školy s aktivním přístupem ke vzdělávání.
Projekt Scholastika umožňuje školám v ČR mít interaktivní webové stránky s redakčním systémem a on-line podporou za DOTOVANÉ ceny, navíc splňující  zákon 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek pro zdravotně postižené a zobrazení na mobilech.


UKRAJINSKÁ jazyková mutace stránek školy
Možnost zřízení ukrajinské verze webu školy pro rodiče a žáky z Ukrajiny.  Stránky pro školy a školky v ukrajinštině. Zvolte si sekce k prezentaci v ukrajinštině (např. Aktuality, Formuláře, Povinně publikované informace, Studijní materiály). Snadné přepínání mezi českou a ukrajinskou verzí pomocí symbolu vlajky v záhlaví. Možnost zřídit oddělený přístup do redakčního systému ukrajinské jazykové mutace vybraným osobám. Vytvoření ukrajinské jazykové mutace ke stávajícím stránkám Scholastika je v rámci podpory vzdělávání ZDARMA, provoz jazykové mutace 66 Kč bez DPH/měs. při platbě ročně.Created by © 2019 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek